VILKÅR OG BETINGELSER
1. INFORMATION OM OS

NF Selected udbydes af Nordisk Film Distribution A/S (Nordisk Film eller vi eller os). Vi er registreret i Danmark under CVR-nummer 13 51 30 74, og vi har vores kontor på Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark.

2. BRUGERVILKÅR OG -BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser (”Vilkår og Betingelser”) gælder for alle brugere af NF Selected på www.nfselected.com samt tilhørende applikationer.

Vilkårene og Betingelserne udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Nordisk Film vedrørende dit køb på NF Selected fra det tidspunkt, hvor du bekræfter din ordre. Du er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af disse Vilkår og Betingelser og kan således ikke overdrage ansvaret til andre.

Det er derfor vigtigt, at du læser disse Vilkår og Betingelser grundigt igennem, og accepterer dem, før du bekræfter din ordre og benytter NF Selected.

Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller ikke er i stand til at efterleve Vilkårene og Betingelserne, er du ikke berettiget til at benytte NF Selected.

3. BRUG AF NF SELECTED

Du opretter en bruger ved at gå ind på www.nfselected.com (Tjenesten), hvor du skal registrere dig med dine personlige oplysninger (navn og e-mail adresse), og vælge et kodeord. Herefter skal du acceptere disse Vilkår og Betingelser. Du vil efterfølgende modtage en velkomstmail fra os. For at foretage et køb på tjenesten skal du indtaste dine kredit- eller betalingskortoplysninger, eller indløse en værdikode. Du vil efterfølgende modtage en ordrebekræftelse fra os.

For at benytte NF Selected skal du:

 • Være 18 år eller derover
 • Være bosiddende i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) ("Territoriet");
 • Kunne bestå en sædvanlig kreditvurdering;
 • Være indehaver af et gyldigt kredit- eller betalingskort, der kan benyttes til betaling via internettet;
 • Stå inde for, at de personlige oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med registreringen, er sande og korrekte. Såfremt dine personlige oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele Nordisk Film herom;
 • Kun benytte NF Selected i Danmark. Dog må du gerne bruge tjenesten på ferie og forretningsrejse indenfor EU+EØS;
 • Kun benytte NF Selected til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug;
 • Sikre dig, at du har adgang til enten et passende mobilt netværk og/eller bredbåndsinternet på egen bekostning.
 • Ikke benytte NF Selected på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette;

Når du foretager et køb eller indløser en værdikode har du 30 dage til at starte filmen. Når du har startet filmen, kan du se den ubegrænset i 48 timer

4. KRAV TIL UDSTYR, SYSTEMER OG INTERNETFORBINDELSER

Tjenestens kvalitet afhænger af dit udstyr, dit system og din internetforbindelse. Før du benytter tjenesten, skal du selv sikre, at du har det nødvendige udstyr, systemer og internetforbindelse for at kunne anvende tjenesten korrekt.

Du accepterer, at tilgængeligheden af tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt eller andre netværks-, ISP, software-, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller -svigt, og at Nordisk Film ikke er ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt.

5. E-MAIL OG KODEORD - SIKKERHED

I forbindelse med registrering vil du blive bedt om at indtaste din e-mail og dit kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. E-mailen og adgangskoden må kun bruges af dig. Det er ligeledes dit ansvar at sikre, at ingen personer bruger dit udstyr til at få adgang til tjenesten uden din tilladelse. Vi har ret til at antage, at enhver, der har adgang til tjenesten ved hjælp af dit udstyr, har din tilladelse til at gøre det, og du vil blive holdt ansvarlig for eventuelle gebyrer, omkostninger eller forpligtelser, der måtte opstå, mens personer bruger dit udstyr.

På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, har Nordisk Film ret til at anmode om, at du ændrer din adgangskode. Du anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til tjenesten. Hvis du har mistanke om, at din e-mail og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Nordisk Film med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Nordisk Film er grund til at antage, at e-mailen og/eller adgangskoden er blevet afsløret til, eller på anden måde misbruges af en uautoriseret person, har Nordisk Film ret til straks at deaktivere din adgang til tjenesten og/eller gøre tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

6. E-MAIL ADRESSE

Meddelelser fra Nordisk Film til dig vil blive sendt til den e-mail-adresse, som du har indtastet ved din registrering. Hvis du ændrer din e-mail-adresse, skal du derfor straks sørge for at opdatere den på Hjemmesiden under "Min profil". Nordisk Film har ret til at benytte den sidst indtastede e-mail-adresse, som den korrekte kundeadresse.

Meddelelser fra Nordisk Film omfatter bl.a. velkomstmail, ordrebekræftelse, meddelelser vedrørende abonnementet, herunder varsling om væsentlige ændringer af Vilkår og Betingelser, meddelelse om manglende rettidig betaling, driftinformation m.v.

7. BETALING

Prisen for dit køb trækkes fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Information om dine tidligere ordrer kan findes på "købshistorik" på tjenesten. Du tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling, når denne forfalder.

8. PRISER

Betaling vil blive opkrævet efter de på ethvert tidspunkt gældende produktpriser, som oplyses på tjenesten. Alle produkter, som vi har vist i vores katalog, er prissat i danske kroner, inklusiv moms, medmindre andet er angivet.

Produktpriser kan ændre sig, som anført i §9 Prisændringer.

9. PRISÆNDRINGER

Du accepterer, at vi kan ændre produktpriser fra tid til anden, uden varsel.

10. ÆNDRINGER PÅ TJENESTEN

Indholdet på NF Selected bliver med mellemrum ændret, ved at der fjernes og/eller tilføjes film.

Du accepterer, at vi kan foretage ændringer på tjenesten, og at vi kan gøre tjenesten utilgængelig eller begrænse adgang til enhver tid. Vi behøver ikke varsle dette.

11. OPSIGELSE FRA NORDISK FILMS SIDE

Nordisk Film forbeholder sig retten til at opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og begrænse, suspendere eller annullere din adgang til tjenesten såfremt der er tale om:

 • uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af tjenesten;
 • manglende overholdelse af disse Vilkår og Betingelser;

I ovennævnte tilfælde (a-b) vil Nordisk Film endvidere have ret til at hæve aftalen øjeblikkeligt.

12. FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde dit køb, uden begrundelse inden for 14 dage efter du har bekræftet købet. Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager produktet i brug. Du har taget produktet i brug, når du starter den første afspilning af film. Ved at tage produktet i brug giver du afkald på din fortrydelsesret

For at fortryde dit køb, skal du sende en e-mail til NF Selected’s kundeservice inden for 14 dage efter, du har bekræftet købet. I e-mailen kan du enten med egne ord meddele, at du ønsker at fortryde, eller du kan alternativt vælge at benytte Standardfortrydelsesformularen, som du finder her, og som du skal sørge for at udfylde, inden du mailer til os.

Når vi har behandlet din fortrydelse, modtager du en bekræftelse på e-mail, ligesom vi refunderer din betaling hurtigst muligt.

13. Problemer med produktet

Vi har pligt til at forsyne dig med produkter, som er i overensstemmelse med vores kontrakt. Din ret til at annullere, der er angivet i afsnit 12 ovenfor, påvirker ikke dine generelle rettigheder som forbruger i forhold til eventuelle problemer på tjenesten eller med produktet.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over produktet eller tjenesten, bedes du kontakte os via mail. Angiv venligst dine kontaktoplysninger og en beskrivelse af problemet.

14. IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt indhold på tjenesten er ophavsretligt beskyttet materiale, som ejes eller er licenseret af Nordisk Film. Nordisk Film giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset adgang til at benytte indholdet til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke:

kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;

downloader, videresender eller deler noget af indholdet fra tjenesten, tager adgang til indholdet fra et apparat, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at bruge tjenesten;

omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med nogen sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte er brud på Nordisk Films rettigheder og vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse og misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser, hvilket giver Nordisk Film retten til straks at gøre tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd,

Endvidere forbeholder vi os retten til at indlede retsforfølgning mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller, som på anden måde, misbruger tjenesten.

15. SIKKERHED

Du må ikke forsøge at omgå Nordisk Films sikkerhedssystem eller forsøge at teste tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge tjenesten på en måde, der kan skade, lukke ned, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres anvendelse af tjenesten. Dette omfatter at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger på tjenesten, eller systemer, der danner tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse og misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser, hvilket giver Nordisk Film retten til straks at gøre tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd, samt at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

16. ANSVARSFRASKRIVELSE

På NF Selected kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer til din rådighed. Nordisk Film kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på Hjemmesiden.

Nordisk Film er på ingen måde ansvarlig for internetsvigt eller andre netværks-, ISP, software-, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller svigt, der måtte påvirke tilgængeligheden til tjenesten.

Ligeledes kan Nordisk Film ikke gøres ansvarlig for nogen form af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på tjenesten.

Denne ansvarsfraskrivelse omfatter såvel direkte som indirekte tab.

17. PERSONDATABESKYTTELSE

For yderlige informationer om vores privatlivspolitik, se vores privatlivspolitik for yderligere informationer.

18. LINKS FRA VORES HJEMMESIDE

Når du bruger Hjemmesiden kan den indeholde links til andre hjemmesider, der leveres af tredjeparter. Nordisk Film har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, der måtte ske ved brug af dem.

19. DOMSMYNDIGHED OG LOVVALG

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis der er en tvist mellem Nordisk Film og dig, skal vi søge tvisten løst ved forhandling. Hvis vi ikke kan blive enige, skal tvisten løses ved de danske domstole.

20. ÆNDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Nordisk Film kan til enhver tid ændre disse Vilkår og Betingelser med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved fremsendelse af en e-mail til dig. Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Hjemmesiden. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

Hvis du fortsætter med at benytte tjenesten, har du accepteret ændringerne.

21. OVERDRAGELSE

Du må ikke overdrage aftalen, dit abonnement eller dele heraf til tredjepart. Nordisk Film har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart.

22. DEN FULDE AFTALE

Disse Vilkår og Betingelser udgør den fulde aftale imellem dig og Nordisk Film vedrørende din brug af tjenesten og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

23. FORCE MAJEURE

Nordisk Film står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse betingelser og vilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Nordisk Films rimelige kontrol.

24. UGYLDIGHED

Skulle nogen bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser.

25. IKRAFTTRÆDELSE

Disse Vilkår og Betingelser er gældende fra den 14. februar 2019.

© 2019 Nordisk Film. All Rights Reserved.
Powered by JetEngage